Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

História

 

1. PÔVOD PLEMENA ORAVKA
Cieľom šľachtenia bolo vytvoriť také plemeno kury domácej, ktoré by vyhovovalo
drsnejším chovateľským podmienkam horských a podhorských oblastí, pričom by ale dokázalo
zúžitkovať možnosť výdatnejšieho pohybu a pastevných možností v týchto oblastiach. Po stránke
úžitkovosti sa žiadalo vytvoriť plemeno s kombinovanou úžitkovosťou na produkciu vajec
i mäsa, dostatočne otužilé a schopné odolávať tvrdším klimatickým podmienkam.
Skutočným podnetom na vyšľachtenie oravky bola snaha vtedajšieho Ministerstva
poľnohospodárstva v Prahe po roku 1949 o zavádzanie plemien čistokrvnej hydiny v jednotlivých
oblastiach bývalého Československa z hľadiska ich vhodnosti pre klimatické a hospodárske
podmienky. Pre podhorské oblasti severného Slovenska bolo potrebné vyšľachtiť nové plemeno
kúr vyznačujúce sa nielen dobrými úžitkovými vlastnosťami, ale aj prispôsobené nepriaznivým
klimatickým podmienkam tejto oblasti. Na túto neľahkú prácu sa podujal známy hydinársky
odborník na Slovensku, vtedy referent pre chov hydiny na Povereníctve poľnohospodárstva
v Bratislave Ing. Vasiľ Bubuškin.      čítaj ďalej...
TOPlist
aktualizované: 12.10.2020 10:33:20